Pfff

Exigeixo el Dia Mundial Sense Vocabulari: 24 h. ininterrompudes d'onomatopeies, on les paraules puguin desfilar lliures de dicció i tothom conversi amb un simple cop d'ull.

12 comentaris: