ehem

I només jo i un grec d'a.C. amb túnica blanca ho sabem: ehem.

4 comentaris: