enflaixat

El Sr. Tinc és un home de modalitat passiva, de la sèrie 'veure-les venir' i de relacions socials prescindibles. El típic personatge d'àlbum familiar de fotografia borrosa: el de la tercera fila per l'esquerra, amb els ulls enflaixats, l'expressió peruana llegeixi's: no saber mai en quina part de món tens els peus i que, Lluíiiiiiiiiiis!, somriu amb la millor de les ganyotes possibles.

2 comentaris: